Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2004 ES4b Suullinen viestintä 2 2 op
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Tyydyttävä lähtötaso. Vähintään (ES0) ES1a tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija rohkaistuu ilmaisemaan itseään suullisesti ja kurssin kuluessa keskustelee yleisistä aiheista ja pystyy kertomaan itsestään, opinnoistaan, harrastuksistaan ja osaa esitellä Suomea.

Sisältö

Periodissa I tehdään ohjattuja yleiskielisiä puheharjoituksia tilannekohtaisten sanastojen avulla ja periodissa II siirrytään vaativampiin viestintätilanteisiin. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna espanjankielisiä vaihto-opiskelijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Kurssi soveltuu erityisesti harjoitukseksi opiskelijavaihtoon lähteville, yhdessä valmentavan Moodle-kurssin ES20 kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet