Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2031 ESm7 Suullinen liikeviestintä 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää kykyään ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä työ- ja liike-elämän viestintätilanteissa. Kurssin jälkimmäisessä osassa opiskelija osaa mm. kertoa itsestään ja opinnoistaan, kirjoittaa espanjankielisiä liikeviestejä sekä laatia CV:n ja työhakemuksen.

Sisältö

Periodissa I opiskelija tekee Moodlessa ennakkotehtäviä ja periodissa II hän tekee ennakkotehtävien pohjalta yksin tai ryhmässä 6 suullista suoritusta. Suullisen tuottamisen osiossa syntyperäisen opettajan apuna toimivat mahdollisuuksien mukaan espanjankieliset vaihto-opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Ei opetusohjelmassa lv 2017-2018.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi täydentää opintojaksoa ES2 Lenguaje comercial ja soveltuu käytäväksi sen kanssa yhtä aikaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish, Turku (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet