Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2016 RA2 Kirjallinen viestintä 3 op
Vastuuhenkilö
Eeva Boström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa sekä yleiskielen että kaupallis-taloudellisen kielen hallintaa kirjallisten harjoitusten avulla. Opiskelija osaa kirjoittaa tiivistelmiä ja tutustuu kääntämisen perusideoihin. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään monipuolisemmin, laajentaa sanavarastoaan sekä vahvistaa kieliopin tuntemustaan.

Sisältö

Opintojaksolla kirjoitetaan tiivistelmiä, aineita sekä tehdään käännöksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Aktiivinen osallistuminen. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana viikoittain tehtävillä erityyppisillä kirjallisilla töillä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet