Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2023 RA13 Communication d'entreprise 2 2 op
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuus RA1B.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on sujuva ja ymmärrettävä suullinen ilmaisu. Opiskelija pystyy osallistumaan vaativampaankin keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi, tuntee ranskalaisia sanontoja ja osaa viestiä kurssilla harjoiteltavissa liike-elämän tilanteissa käyttäen laajaa sanastoa sekä monipuolisia rakenteita.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan sanastoon, tehdään keskusteluharjoituksia sekä pidetään suullinen esitelmä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Esitelmä sekä kotona luettavia artikkeleita, joihin liittyy kysymyksiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

RA10 ja RA13 ovat vaihtoehtoisia opintojaksoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French, Turku (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet