Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2022 RU2 Marknadsföring på svenska 3 op
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa markkinoinnin erikoiskieltä suullisesti ja kirjallisesti. Erilaisia suullisia harjoituksia videokuvataan. Yritysvierailu Turun alueella.

Sisältö

Alan ruotsinkieliseen käsitteistöön ja termistöön perehdytään lukemalla tekstejä, tekemällä suullisia harjoituksia ja keskustelemalla. Lisäksi tehdään markkinatutkimus, mainosanalyysi ja markkinointisuunnitelma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

ryhmät 1-2 I-II

2016-2017: ryhmäopetus 26 t ja itsenäinen työskentely 55 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Markkinatutkimus, markkinointisuunnitelma ja näiden suullinen esittäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU2 MARKNADSFÖRING PÅ SVENSKA (opetusmoniste)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet