Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2005 RU5 Möten och förhandlingar 3 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa riittävän hyvän valmiuden käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä että opiskelija osaa laatia ruotsiksi mm. selkeän kokouskutsun ja esityslistan sekä raportoida lyhyesti kokouksessa tehdyistä päätöksistä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan mm. kokousterminologiaan ja erityyppisiin neuvottelutilanteisiin ja harjoitellaan kokouksen puheenjohtajana, sihteerinä ja riviosallistujana toimimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (mm. ryhmän kokouksiin) ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RU5 MÖTEN OCH FÖRHANDLINGAR (opetusmoniste)
2. Opettajan jakama materiaali

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet