Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2009 RU9 Att skriva svenska 2 op
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tulkita melko vaativia lähinnä talouselämää käsitteleviä tekstejä ja tuottaa niiden aihepiiriä käsitteleviä tekstejä.

Sisältö

Eri tyylilajeja edustavien, lähinnä talouselämän tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen. Oikeakielisyyden parantaminen. Erityyppisten tekstien tuottaminen käsitellyn materiaalin pohjalta.

Toteutustavat

Kontakti- ja klinikkaopetusta 24 t, itsenäinen työskentely 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Erityyppisten kirjallisten viestien tuottaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2016-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu kirjallisten harjoitusten perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet