Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2011 VE4 Liikevenäjän rakenteet I 3 op
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan venäjän kielen keskeisiä rakenteita liike-elämän sanastolla. Opitaan uutta sanastoa ja tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Teemana ovat: ääntäminen, sijamuodot, substantiivit ja adjektiivit, lukusanat, pronominit, adverbit ja vertailumuodot. Harjoitellaan liike- elämän tilanteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VE4 Liikevenäjän rakenteet I (opintomoniste), Valentina Lehtonen
2. SALENIUS P.; LEHMUSKALLIO A., Biznes – grammatika (liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja), Edita Publishing, Helsinki 2009 (Kpl. 2, 4, 5, 6 ja 7)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet