Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEKO9002 KEKO2 Erikoiskurssit: vapaavalintaiset opinnot 15 op
Vastuutaho
Kestävä kehitys
Vastuuhenkilö
Sari Puustinen

Osaamistavoitteet

KEKOssa kootaan yhteen "opetuspaletiksi" vähintään 15 op edestä vapaavalintaisia Turun yliopiston eri tiedekuntien tarjoamia kursseja, jotka tukevat Kestävän kehityksen aihepiirin oppimisprosessia. Opintojaksot valitaan kestävän kehityksen eri osa-alueita: taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen näkökulma kestävään kehitykseen. Huomaa, että 15 op voi suorittaa pidemmässäkin ajassa kuin yksi lukuvuosi.

Sisältö

Kukin opiskelija tekee alustavan HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman siitä mitä aikoo KEKOssa suorittaa. Tarkoituksena on, että opiskelija valitsee kursseja pääosin sellaisilta kestävä kehityksen osa-alueilta, jotka ovat hänelle vieraampia. Jos esim. opiskelet pääaineesi kautta ympäristöasioita, niin valitse KEKOssa kulttuurisen ja taloudellisen vastuun kursseja.

Toteutustavat

Listaus KEKO:n erikoiskursseiksi luettavista kursseista löytyy KEKO:n www-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/keko2.aspx

KEKO ei ko. kursseja järjestä, vaan ne ovat osa muiden oppiaineiden/laitosten/tiedekuntien omaa opetusta. Opiskelijan tulee itse ilmoittautua haluamilleen kursseille, hankkia opetukseen osallistumiseen tarvittava tieto kurssien omilta sivuilta ja olla tarvittaessa yhteydessä kurssien vastuuhenkilöihin.

Lisäksi erikoiskurssiksi voidaan kirjata suoritukseksi KEKO:n normaaliin opintojaksovalikoimaan kuulumattomia kursseja, jotka tukevat opiskelijan opintojen muodostamaa kokonaisuutta. Opintojaksot voivat olla esimerkiksi jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Suorituksista on aina sovittava etukäteen vastuuhenkilön (Maria Höyssä) kanssa.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssien suoritustapa vaihtelee kurssikohtaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi voi tapahtua myös HYV/HYL asteikolla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtelee kurssikohtaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoa https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx
sekä keko@utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.