Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO020003 Lto1 johdatus liiketoimintaosamiseen 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva liiketoimintaosaamisen osa-alueista peruskäsitteineen.

Sisältö

Organisaatiorakenteet ja ihmisten johtaminen, markkinoinnin tehtävät ja prosessit, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi sekä rahoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti. Kummastakin teoksesta on saatava vähintään 40 % maksimipistemäärästä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on suoritettava ennen muiden LTO-opintojaksojen aloittamista. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Kirjatentin hyväksytty suoritus antaa oikeuden osallistua seuraavana lukuvuonna Liiketoimintaosaamisen (LTO) perusopintoko-konaisuuden muille opintojaksoille (ks. tarkemmat ehdot ja ajankohdat intranetistä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/Liiketoimintaosaamisen-erillisjaksot.aspx).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Johtaminen ja markkinointi

Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina, Talentum, 2012 (tai uudempi). ISBN: 978-952-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0.

Laskentatoimi ja rahoitus

Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011. ISBN: 978-951-96324-3-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules