Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020003 Lto1 johdatus liiketoimintaosamiseen 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva liiketoimintaosaamisen osa-alueista peruskäsitteineen.

Sisältö

Organisaatiorakenteet ja ihmisten johtaminen, markkinoinnin tehtävät ja prosessit, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi sekä rahoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti. Kummastakin teoksesta on saatava vähintään 40 % maksimipistemäärästä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on suoritettava ennen muiden LTO-opintojaksojen aloittamista. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Kirjatentin hyväksytty suoritus antaa oikeuden osallistua seuraavana lukuvuonna Liiketoimintaosaamisen (LTO) perusopintoko-konaisuuden muille opintojaksoille (ks. tarkemmat ehdot ja ajankohdat intranetistä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/Liiketoimintaosaamisen-erillisjaksot.aspx).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Johtaminen ja markkinointi

Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina, Talentum, 2012 (tai uudempi). ISBN: 978-952-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0.

Laskentatoimi ja rahoitus

Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011. ISBN: 978-951-96324-3-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet