Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LITO9002 Lto2 Yritystoiminta kokonaisuutena 2 ECTS
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Elina Pelto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yritystä ja sen kilpailuympäristöä sekä hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteon tukena.

Sisältö

Opintojakso muodostaa integroivan osan liiketoimintaosaamisen opetuksessa. Johdantoluennolla opiskelija saa yleistietoa liiketoimintaosaamisesta ja LTO-opintokokonaisuudesta. Yrityssimulaatioissa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskäsitys yrityksen toiminnoista.

Toteutustavat

1. LTO-kokonaisuuden johdantoluento, 4 tuntia, syksyn I periodilla.
2. Yrityssimulaatiot. Pelataan max. 24 hengen ryhmissä, 3 krt / 5 h, yhteensä 15 h/ryhmä, I, II, III tai IV periodilla.
Syksy 2016 ja 2017:
Ryhmä 1: Periodilla I (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ryhmä 2: Periodilla II (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Kevät 2017 ja 2018:
Ryhmä 3: Periodilla III (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ryhmä4: Periodilla IV (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ja tarvittaessa myös:
Ryhmä 5: Periodilla IV (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Johdantoluento, yrityssimulaatio ja siihen liittyvät harjoitustehtävät

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Johdantoluento I periodi, yrityssimulaatiot I, II tai III tai IV periodi (ks. opetus)

Lisätietoja

Yrityssimulaatiossa on läsnäolopakko ryhmän kaikilla kolmella pelikerralla. Sitovat ilmoittautumiset ryhmiin NettiOpsun kautta. Lisätietoja johdantoluennoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turku School of Economics
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business