Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029006 LtoJO6 Johtamisen perusteet 2 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ihmisten ja organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää, miten johtajuuskäytännöt voivat muodostua erilaisiksi eri toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa myös ajankohtaisen johtajuuskeskustelun juuret suhteessa johtamistutkimuksen ja -oppien perinteeseen.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan johtajuuden peruskysymyksiin ja johtamistapojen kehittymiseen ja niiden haasteisiin eri toimintaympäristöissä. Aiheina ovat mm. esimies-alaissuhteet, organisaatiokäyttäytyminen, tiimi- ja muutosjohtaminen. Opintojakson keskeisenä tarkastelukohteena on ihminen organisaatiossa, johtajana ja johdettavana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seeck, Hannele (2008) tai uudempi, Johtamisopit Suomessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules