Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO9004 Lto3 Projektijohtaminen 3 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Sari Stenvall-Virtanen ja Pasi Malinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä projektityöskentelyn prosessina, tuntee keskeisimmät projektijohtamisen työkalut ja menetelmät sekä hahmottaa projektijohtamisen kokonaisuuden tuloksellisen projektinhallinnan ja tiiminjohtamisen näkökulmasta. Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja käytännön projektiesimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Monimuoto-opetus, luennot 12 t ja verkkotyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja verkko-oppimisjakson kirjallinen tehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaalit ja case-materiaalit

2. Ruuska, Kai, Pidä projekti hallinnassa. Suunnitelma, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki:Talentum 2005 tai uudempi.

3. Frame, J. Davidson, Managing Projects in Organisations. How to make the best of Time, Techniques and people. San Francisco, CA, Jossey-Bass 2003 or newer edition.

4. Muu opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.