Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT013080 LtoLR7.1 Tilinpäätös ja verotus 3 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Matti Niinikoski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoLR7 Kirjanpidon perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä kirjanpidosta tuomalla mukaan verotukseen ja tilinpäätöksen lukemiseen liittyviä asioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen keskeiset arvonlisä- ja elinkeinoverotukseen liittyvät seikat huomioiden ja ymmärtää tilinpäätös- ja verosuunnittelun käsitteen. Lisäksi opiskelija tuntee kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden käsitteet ja osaa tulkita niitä tilinpäätöksestä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvonlisäverotuksen ja elinkeinoverotuksen perusteita sekä perehdytään tilinpäätös- ja verosuunnitteluun ja tilinpäätöksen lukemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Lv 2017-2018: Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h (ryhmät 1-2).
Lv 2016-2017: Luennot 14 h ja harjoitukset 14 h (ryhmät 1-2).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lv 2017-2018: YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET (3. laitos) Ihantola, Eeva-Mari; Leppänen, Pasi; Kuhanen, Hanna, Gaudeamus, Helsinki (2016) 978-952-495-366-5. Soveltuvin osin.

Lv 2016-2017: YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET, Ihantola, Eeva-Mari (et.al.), (2. uud. laitos, 2008 tai uudempi) Gaudeamus, Helsinki. Soveltuvin osin.


Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law