Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KV209003 LtoKV9.2 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 ECTS
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Elina Pelto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan roolin yritystoiminnassa, tunteen kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet, sekä omaa valmiudet soveltaa oppimaansa kansainvälisesti toimivan organisaation toiminnassa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle kokonaiskuvan kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä osa-alueista. Jaksolla perehdytään erityisesti yritysten muuttuvaan liiketoimintaympäristöön kansainvälistymisen näkökulmasta, sekä yritysten strategisiin ja operatiivisiin vaihtoehtoihin kansainvälisillä markkinoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

1. Ryhmätyönä tehtävä kirjallinen raportti
2. Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjallisuus)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Äijö, Toivo. Kilpailukyky huippukuntoon - suomalaisyritys kansainvälistyy. WSOY 2008.

Lisätietoja

Jakso vastaa aiempaa jaksoa KV209001 LtoKV9.2 Kansainvälisen liiketoiminnan rooli yritystoiminnassa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication