Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV209003 LtoKV9.2 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Elina Pelto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan roolin yritystoiminnassa, tunteen kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet, sekä omaa valmiudet soveltaa oppimaansa kansainvälisesti toimivan organisaation toiminnassa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle kokonaiskuvan kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä osa-alueista. Jaksolla perehdytään erityisesti yritysten muuttuvaan liiketoimintaympäristöön kansainvälistymisen näkökulmasta, sekä yritysten strategisiin ja operatiivisiin vaihtoehtoihin kansainvälisillä markkinoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

1. Ryhmätyönä tehtävä kirjallinen raportti
2. Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjallisuus)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Äijö, Toivo. Kilpailukyky huippukuntoon - suomalaisyritys kansainvälistyy. WSOY 2008.

Lisätietoja

Jakso vastaa aiempaa jaksoa KV209001 LtoKV9.2 Kansainvälisen liiketoiminnan rooli yritystoiminnassa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet