Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV200001 KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
William Degbey
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
2016–2017 X X

Yleiskuvaus

KVY is lectured in English.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
(1) tunnistaa ja kertoa kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä kehityssuunnista,
(2) selittää miten ja miksi yritykset harjoittavat kansainvälistä liiketoimintaa,
(3) tunnistaa eri organisaation sisäisten ja ulkoisten yksilöiden ja tiimien roolit ja niiden vaikutukset liiketoimintaan,
(4) arvioida miten ja mistä syistä eri maiden liiketoimintaympäristöt ovat erilaisia sekä kuinka nämä asiat vaikuttavat yritysten toimintaan,
(5) työskennellä interaktiivisesti ryhmässä, ratkaista ongelmia ja kirjoittaa ammattimaisen raportin kansainvälisen liiketoiminnan teemoista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä annetaan yleiskatsaus maiden rajat ylittävän yritystoiminnan pääpiirteisiin. Kurssilla tutustutaan mm. kansainvälisen liiketoiminnan ominaispiirteisiin, yritysten syihin kansainvälistyä, kansainvälisen liiketoiminnan eri toimintamuotoihin, kansainvälisiin toimintaympäristöihin, sekä kansainväliseen toimintaan vaikuttaviin instituutioihin ja globalisaatioon.

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Toteutustavat

KVY VAIHTOEHTO A (intensiivikurssi):
Vaihtoehto A on tarkoitettu kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden pääaineopiskelijoille ja sisältää intensiiviluentokurssin, jossa interaktiivisia luentoja 20t periodin I intensiiviviikolla. Sen suorittaminen perustuu aktiiviseen luento-osallistumiseen, ennakko- ja jälkitehtäviin ja ryhmätyönä kirjoitettavaan raporttiin.

KVY VAIHTOEHTO B (verkkokurssi)
Vaihtoehto B on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin kv. liiketoiminnan opiskelijoille. Opintojaksoon ei kuulu luento-opetusta. Verkkokurssi on periodilla IV. Sen suorittaminen perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätyöhön sekä sähköiseen tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi

Suoritusvaihtoehto 1
Osallistuminen opetukseen
Kurssityö


Suoritusvaihtoehto 2
Written exam in English
Group work
Independent work

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Cavusgil, S. T., Knight, G., and Riesenberger, J. (2008) International Business: The New Realities, Second Edition.
 2. Rao, P. Subba, Introduction to International Business 2010 (ebook, available in Ebrary)
 3. Incoterms 2010 http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf tai vastaava
 4. Erikseen ilmoitettavat artikkelit ja muu Moodlen kautta jaettava oheismateriaali.

Academic year 2017-18:

 1. Charles W.L. Hill, International Business: Competing in the global marketplace (7th Edition)
 2. Rao, P. Subba, Introduction to International Business 2010 (ebook, available in Ebrary)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet