Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023479 TYHE3 Työmarkkinat ja työpolitiikka 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Milla Salin ja Minna Ylikännö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija Suomen työpolitiikkaan ja työmarkkinoiden toimintaan osana hyvinvointivaltiota.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Suomen työpolitiikan historiaan, kehitykseen ja nykypäivään kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi perehdytään työmarkkinoiden toiminnan keskeisiin piirteisiin, instituutioihin ja toimijoihin sekä työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin.

Toteutustavat

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulustelulla. Tentti suoritetaan tenttiksessä, jossa se on auki 1.1.-31.3.2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti suoritetaan tenttiksessä, jossa se on auki 1.1.-31.3.2018.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koistinen: Työ, työvoima & politiikka
Pyöriä (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus
Bergholm: The making of the Finnish Model (In Scandinavian Journal of History, Issue 1, 2009)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet