Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020008 TYHE4 Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
HTM Eija Vuorio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet ja osa-alueet. Näiden kautta hän hahmottaa henkilöstöjohtamisen monimuotoisen kokonaisuuden sekä käytännön henkilöstöjohtamisen vaikutukset organisaation tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin sekä työelämän laatuun.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja niihin liittyvät käytänteet: henkilöstöjohtamisen perusteet, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, suoritusten johtaminen ja palkitseminen, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstöraportointi menestyksekkään henkilöstöjohtamisen välineenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Eri luennoitsijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Lukuvuosi 2017-18: Oppimispäiväkirja ja mahdolliset harjoitustehtävät

Lukuvuosi: 2016-17: Kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kauhanen, Juhani, (2012 tai uudempi e-kirja). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: SanomaPro.

2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja erikseen nimettävä kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet