Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023475 TYHE5 Työelämän ajankohtaisia aiheita 2 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
HTM Eija Vuorio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita opintojakson jälkeen työelämän ajankohtaisaiheiden kautta työelämän kokonaisuuden lainalaisuuksia ja monimuotoisuutta.

Sisältö

Kurssi muodostuu itsenäisistä, ajankohtaisia työelämäteemoja käsittelevistä erillisistä asiantuntijaluennoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

2-3 iltapäiväseminaaria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijoiden erikseen ilmoittamat materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet