Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023474 TYHE6 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
VTM Milla Salin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä äitien työssäkäyntiin liittyvät keskeiset kysymykset kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä nyky-yhteiskunnissa, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteeseen on eri yhteiskunnissa vastattu esimerkiksi sosiaalipolitiikan keinoin sekä miten nämä käytetyt keinot ovat yhteydessä äitien työssäkäynnin valintoihin.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Esping-Andersen, Gøsta (2009) The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Polity Press: Cambridge.

2. Lewis, Jane (2009) Work-Family Balance, Gender and Policy. Edward Elgar: Cheltenham.

3. Scott, Jacqueline; Dex Shirley & Plagnol, Anke (2012) Gendered lives. Gender inequalities in production and reproduction. Edward Elgar

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet