Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Tatu Hyttinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata
- Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet
- Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia
- Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
- Rikosvastuun yleiset edellytykset
- Keskeiset rikostyypit
- Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti on Moodlen kautta tehtävä kotitentti. Tentin onnistunut suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja oppimateriaaliin perehtymistä. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Lisäksi opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään viisi lisäpistettä tenttiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Keskeinen kirjallisuus (luennoilla käsiteltävät teemat, harjoitustehtävä ja kotitentti)

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013

Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2016

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School