Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1012 Prosessioikeus 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli

Yleiskuvaus

Prosessioikeudessa käsitellään lainkäyttöorganisaatioita, menettelyä riita- ja rikosasioissa sekä niihin liittyviä oikeusturvakysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisia menettelymuotoja ja täytäntöönpanoa siviiliasioissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee prosessioikeuden yleiset opit eli käsitteet, yleiset periaatteet ja teoriat ja niiden vuorovaikutussuhteet. Opiskelija tuntee oikeudenkäyntimenettelyn ja osaa soveltaa keskeisiä menettelysäännöksiä riita- ja rikosasioissa. Opiskelija osaa ratkaista tyypillisimmät prosessioikeuden yleisten oppien soveltamisongelmat. Opiskelijalla on perustiedot rikosten esitutkinnasta, vaihtoehtoisista riitojen ja rikosten käsittelytavoista sekä täytäntöönpanosta siviiliasioissa.

Sisältö

- Lainkäytön funktiot, keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytykset
- Tuomioistuimet ja lainkäyttöön osallistuvat muut organisaatiot
- Tuomioistuimissa noudatettava menettely riita- ja rikosasioissa
- Todistusoikeus
- Rikosasioiden esitutkinta ja syyttäjäoikeus
- Asianajajaoikeus, oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu
- Tuomioistuinsovittelu, välimiesmenettely ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat
- Ulosotto
- Konkurssi- ja muun insolvenssioikeuden lähtökohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikerralla. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Yleisten määräysten mukaisesti hyväksytyt suoritukset ovat voimassa vain kyseisen lukuvuoden tenttikierroksilla. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeroon vaikuttavat molemmat tentit yhtä suurin osuuksin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Lukuvuoden 2017-2018 kirjallisuus:

1) Frände ym., Prosessioikeus 5. p. 2017, ISBN 978-952-14-3052-7, s. 41-254, 267-568, 587-866, 931-973, 1131-1178

2) Jokela, Antti: Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu. Oikeudenkäynti II. 3. p. 2012 ISBN 978-952-14-1684-2, s. 141-244, 363-487 (ei petiittijaksoja)

3) Jokela, Antti: Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. 2015 ISBN 978-952-14-2056-6, verkkokirja ISBN 978-952-14-2601-8, s. 1-181 (ei petiittijaksoja)

4) Linna, Tuula: Prosessioikeuden oppikirja, 2012, ISBN 978-952-14-1899-0, s. 195-280.

Lukuvuonna 2016-2017 ollut kirjallisuus:

1) Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II, 2012, ISBN 978-952-14-1684-2 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

2) Jokela, Antti: Rikosprosessi, 2008, ISBN 978-952-14-1294-3, s. 1-40, 329-406 ja 425-566 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

3 a) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 41-72, 119-232, 235-399, 471-486, 709-830, 1019-1034 TAIKKA

3 b) Jokela, Antti: Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I, 2005, ISBN 952-14-0916-9, s. 1-92, 131-217, 231-284 ja 291-380 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) ja

Jokela, Antti: Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III, 2. p. 2015, ISBN 978-952-14-2056-6, s. 1-67, 131-143, 183-285, 389-546 ja 556-613 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

4) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 1127-1167

5) Linna, Tuula:Prosessioikeuden oppikirja, 2012, ISBN 978-952-14-1899-0, s. 195-280.

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School