Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1019 Yleinen oikeustiede 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Raimo Siltala

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijan ammatillinen itseymmärrys tulevana juristina on merkittävästi lisääntynyt ja opiskelija on oppinut perustiedot yleisestä oikeustieteestä. Tässä tarkoituksessa tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu opintojakson aikana yleiskuva juristin ammattitaidon perusteista, oikeustieteen teoriasta ja oikeudellisen ratkaisun tekemisestä (oikeuslähdeopista ja laintulkintaopista).

Sisältö

Luennoilla keskitytään oikeudellisen ajattelun perusteisiin:
1) Mitä on juristin ammattitaito?
2) Mitä oikeus on?
3) Mitä oikeustiede on?
4) Oikeudellinen ratkaisuharkinta: oikeuslähde- ja laintulkintaoppi?

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttikirjat ovat korvattavissa hyväksytyillä luentokuulusteluilla. Prof. Siltalan luennot (kevät 2017, kevät 2018) korvaavat oppimateriaalien kohdan 1, ja dos. Matti I. Niemen luennot (kevät 2017, kevät 2018) korvaavat kohdan 2. Luennoilla annetaan myös kotitehtäviä, jotka tulee ennakollisesti suorittaa, jos aikoo suorittaa kurssin luentokuulusteluilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kirjallisuus:

1)  Aarnio: Laintulkinnan teoria, 1989, s. 153-311 ja Siltala, Johdatus oikeusteoriaan, 2001

2) Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, 2000

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School