Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2101 Gesellschaft, Recht und Kultur II 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Almut Meyer

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on osa oikeustieteellisen tiedekunnan saksan kielen kurssitarjontaa ja johdattaa saksankieliseen oikeusviestintään ja oikeuskulttuuriin. Kurssilla luodaan pohjaa oikeusviestinnällisten taitojen kehittämiseen. Kurssi sopii myös aiheista kiinnostuneille muiden tiedekuntien opiskelijoille sekä kielten ja käännöstieteiden opiskelijoille.

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan saksan kielen osaamista yhteiskunnallisten, historiallisten sekä oikeudellisten aiheiden parissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja suullista viestintää ammatillisten tarpeiden mukaisesti. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla.

Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B1-B2, suullinen viestintä A2-B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja käyttää yleisluonteista tieteellistä sekä oikeudellisen alan ammattikielen perusteita. Hän oppii ymmärtämään sekä kieltä että oikeutta kulttuuri- ja tieteenalasidonnaisina ilmiöinä. Hän osaa käyttää monipuolisesti kielen vastaanottamis- sekä vuorovaikutustaitoja (kuuntelu, lukeminen, suullinen viestintä) arkipäivään, yhteiskuntaan sekä laajasti oikeusalaan liittyvissä konteksteissa.

Sisältö

- Maantuntemus (aihepiirejä mm. yhteiskunta, oikeus, historia, kulttuuri, arkipäivä)
- Kielirakenteiden ja sanaston harjoittelu

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin osallistuminen edellyttää lukion lyhyen saksan oppimäärää (saksa B 3 kielenä) tai vastaavaa kielitaitoa. Mahdollisista kielitaitoon liittyvistä kysymyksistä suositellaan keskustelemaan vastuuopettajan kanssa.

Toteutustavat

Interaktiivinen kontaktiopetus 3 tuntia viikossa, josta osa tapahtuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä, yhteensä 42 t.

Opintojakson voi suorittaa vapauttavalla kokeella tai opintojaksoa vastaavilla opinnoilla. Ilmoittautuminen kokeeseen suoraan sähköpostitse vastuuopettajalle almut.meyer@utu.fi.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (75 % läsnäolo opetuksessa). Kirjallinen kuulustelu lukukauden lopussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun ja aktiivisen opetukseen osallistumisen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetussuunnitelma päivitetty lukuvuodelle 2017-2018. Aiempi 6 op:n opintojakso on jaettu kahteen osaan (Gesellschaft, Recht und Kultur I ja Gesellschaft, Recht und Kultur II).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet