Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0019 Français juridique I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssi on pääasiallisesti suunnattu oikeustieteen opiskelijoille, mutta on avoin kaikille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Kurssi perehdyttää opiskelijan Ranskan oikeusjärjestelmään; sillä käydään läpi sekä julkinen että yksityinen oikeus ja perehdytään ranskalaiseen oikeuskulttuuriin.

Le cours est principalement destiné aux étudiants en droit, mais il est ouvert aux étudiants de toutes les facultés. Le cours familiarise les étudiants avec le système juridique français, ses sources et ses branches (le droit public et le droit privé) et se concentre sur la culture juridique française.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää Ranskan oikeusjärjestelmää ja hallitsee oikeustieteellisen perussanaston ranskaksi.

À la fin du cours, l'étudiant sera capable de comprendre les bases du système juridique français ainsi que le vocabulaire juridique correspondant.

Sisältö

Juridinen järjestelmä ja erilaiset juridiikan perusteet ja säännöt. Julkinen, yksityinen sekä hallinnollinen ja eurooppalainen oikeusaste. Oikeustieteen ammattilaiset ja oikeusmenetelmät. Siviilioikeus, rikosoikeus, hallinnollinen oikeus, eurooppalainen oikeus ja kauppaoikeus.

Introduction au droit : les sources et domaines du droit en France (droit privé/droit public- les sources internationales et nationales du droit). L'union européenne (le projet européen- les institutions européennes- la CJUE (la cour de justice de l'Union européenne).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

4 opintopistettä: Luennoilla oltava vähintään 80 % paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja kokeesta on päästävä läpi.

Edellä mainitun lisäksi tiivistelmät luennoista palautettava luennon lopussa.

Travaux dirigés 36 h, travail indépendent 70 h.
4 ECTS - Assiduité obligatoire à 80 %.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

- Participation active
- Exercices et travail de groupe
- Essais

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe ja vähintään 80 % osallistuminen opetukseen. Note 0-5. Contrôle continu, participation active et assiduité à 80 %.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. Semestre d'automne

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Matériel fourni par l’enseignant.

Lisätietoja

Kurssi sopii myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.
Le cours est ouvert à toutes les facultés.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet