Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2662 Inledning till juridisk svenska 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Anne-Maria Kuosa, Päivi Mattila

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti
- ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta
- tuntee oikeuskielen käsitteitä
- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä
- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

- juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Vaihtoehdossa 1 sovelletaan ns. jatkuvan näytön periaatetta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Integroidulla opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito ja kummastakin annetaan erillinen arvosana. Opiskelija saavuttaa ruotsin kielen opintojaksot Inledning till juridisk svenska, Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Suullinen ja kirjallinen taito määrittyvät opintojaksojen Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 kyseisten arvosanojen keskiarvona. Keskiarvot 1-3 antavat tyydyttävän taidon, keskiarvot 3,5-5 antavat hyvän taidon.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75 %). Varmistaakseen paikkansa opintojaksolla opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla tai ilmoitettava etukäteen poissaolostaan. Lisätiedot vapauttavasta kokeesta, ks. yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet