Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2663 Juridisk svenska 1 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Päivi Mattila
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opiskelija saavuttaa tämän opintojakson ja opintojakson Juridisk svenska 2 suoritettuaan sellaisen suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 § 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- pystyy lukemaan, kertomaan ja kirjoittamaan ruotsiksi oikeuslaitoksesta ja tuomioistuimista sekä suomalaisesta lainsäätämisprosessista
- osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä pystyy osallistumaan työhaastatteluun ruotsiksi
- hallitsee työelämän keskeisiä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja
- tunnistaa ruotsinkielisen oikeuskielen tyypilliset piirteet

Sisältö

Monipuolisia ruotsinkielisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia pääosin aiheista oikeuslaitos, tuomioistuimet, lainsäädäntötyö Suomen eduskunnassa ja työnhaku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 49 t 0 t

Opintojakso KIRU2663 opetetaan integroituna kokonaisuutena, joka koostuu osista KIRU2664 (skriftlig) 3 op ja KIRU2665 (muntlig) 2 op.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Vaihtoehdossa 1 sovelletaan ns. jatkuvan näytön periaatetta.

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä ja tuotoksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Integroidulla opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito ja kummastakin annetaan erillinen arvosana. Opiskelija saavuttaa ruotsin kielen opintojaksot Inledning till juridisk svenska, Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Suullinen ja kirjallinen taito määrittyvät opintojaksojen Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 kyseisten arvosanojen keskiarvona. Keskiarvot 1-3 antavat tyydyttävän taidon, keskiarvot 3,5-5 antavat hyvän taidon.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan JOKO 2. vuoden syksyllä TAI 2. vuoden keväällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75 %). Lisätiedot vapauttavasta kokeesta, ks. yleiset määräykset.

Varmistaakseen paikkansa opintojaksolla opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla tai ilmoitettava opettajalle poissaolostaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet