Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV2010 Speciella frågor inom straffrättens allmänna läror 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professor Jussi Tapani och lektor Anne-Maria Kuosa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1011 Rikosoikeus

Osaamistavoitteet

Efter slutförd kurs ska studerandena
- förstå hurdan betydelse straffrättens allmänna läror har i nordisk rättskultur
- uppfatta hur rättsjämförelse kan utnyttjas inom straffrätten
- kunna använda texter på svenska i sin professionella utveckling
- skriva en saktext på svenska (nivå B2)

Sisältö

- straffrättens allmänna läror
- rättskultur i den nordiska jämförande kontexten
- kommunikativa färdigheter i yrkeslivet (rapporter och argumentation)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Lektioner, självständigt arbete, individuell språklig handledning vid behov
Studerandena deltar aktivt i undervisningen (lektioner) (100%) och skriver ett arbete på svenska

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kursmaterialet bestäms senare


Lisätietoja

Kursen ska inte ordnas under läsåret 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School