Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3294 Syyttäjätyön käytännöt 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava Lauri Luoto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Huom. Kurssi on aiempina vuosina ollut nimellä Syyttäjäoikeus. Syyttäjäoikeus-kurssin suorittaneilla ei ole osallistumisoikeutta Syyttäjätyön käytännöt -kurssille.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hahmottaa syyttäjän asemat ja tehtävät rikosprosessissa
- Opiskelija ymmärtää, miten syyttäjän tehtävät eroavat esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä
- Opiskelija kykenee laatimaan kirjallisen työn ja perustelemaan kannanottonsa.

Sisältö

-Syyttäjä ja rikosprosessin tavoitteet
-Syyttäjä ja asianosaisten perusoikeudet
-Syyttäjän asema esitutkinnassa ja esitutkintayhteistyö
-Syyteharkinnassa tehtävät ratkaisut
-Syytteen ajaminen käräjäoikeudessa sekä muutoksenhaussa
-Haastehakemuksen ja syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen
-Syyttäjän kansainväliset tehtävät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opiskelijat laativat parityönä haastehakemuksen tai syyttämättäjättämispäätöksen, joka käsitellään seminaarissa kihlakunnansyyttäjän johdolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja hyväksyttävän kirjallisen työn laatimista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen työn laatimisessa hyödynnetään muun muassa seuraavanlaista oheismateriaalia:

Luennot

Helminen et al.: Esitutkinta ja pakkokeinot (2012).

Jonkka: Syytekynnys (1991).

Jääskeläinen: Syyttäjä tuomarina (1997).

Koponen: Syytteen muuttaminen ja syytesidonnaisuus. LM 1997 s. 255-290.

Syyttäjän toimenkuvan kehittäminen. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisusarjan julkaisu numero 1

Virolainen - Pölönen: Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II.

Vuorenpää: Syyttäjän tehtävät. Erityisesti silmällä pitäen rikoslain yleisestävää vaikutusta (2007)

Lisätietoja

AJANKOHTA: II Periodi, opetus alkaa I periodin puolella

Huom. Kurssi on aiempina vuosina ollut nimellä Syyttäjäoikeus. Syyttäjäoikeus-kurssin suorittaneilla ei ole osallistumisoikeutta Syyttäjätyön käytännöt -kurssille.

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School