Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1102 Asianajajaoikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää asianajajatoiminnan keskeiset piirteet ja hahmottaa itsesääntelyn olennaiset piirteet
- Opiskelija harjoittelee kirjallista argumentaatiota tarkastelemalla oppimateriaalin avulla opetuksessa käsiteltyjä aiheita ja pohtimalla omaa oppimista
- Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Sisältö

- Asianajajakunta ja Suomen Asianajajaliitto
- Asianajotoiminnan keskeiset piirteet sisältö
- Asianajajatoiminnan itsesääntely sekä asianajajan velvollisuudet, oikeudet ja vastuu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opintojakso edellyttää etukäteisvalmistautumista (luennoilla käsiteltävät tehtävät ja pienryhmäkeskustelu).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Oppimispäiväkirja (10 sivua). Oppimispäiväkirjan laadinnasta annetaan erillinen ohjeistus opintojakson alussa. Läsnäolovelvollisuus 75 %.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaari 31.1.2011 Saatavilla osoitteessa http://www.asianajajaliitto.fi/files/1327/Tapaohjeiden_kommentaari_31.1.2011.pdf

Markku Ylönen: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet, (Talentum Media Oy, 2014, ISBN 978-952-14-2302-4)

Lisätietoja

Ajankohta: II periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 60 opiskelijaa.
Ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School