Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU1299 Täytäntöönpano-oikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään ulosottoa ja insolvenssia koskevaan lainsäädäntöön sekä menettelyyn ulosotossa, konkurssissa ja elvytysmenettelyssä. Kurssilla käsitellään myös kansainvälisiä täytäntöönpano-oikeuden kysymyksiä. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen sekä oppimispäiväkirjan laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön ja alan keskeiset periaatteet. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet hoitaa täytäntöönpanoasioita ja valvoa oikeuksia insolvenssimenettelyissä. Lisäksi opiskelija osaa ratkaista täytäntöönpanoon liittyviä oikeudellisia ongelmia. Oppimispäiväkirjoja kirjoittaessaan opiskelija harjoittelee oikeudellisen tiedon itsenäistä hankkimista, jäsentämistä ja tuottamista sekä tiedon kriittistä arvioimista.

Sisältö

-Ulosottokaari
-Konkurssilaki ja -menettely sekä takaisinsaanti
-Elvytysmenettelyt
-Saatavien perintä
-Täytäntöönpano-oikeuden keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t

Luento-opetus 40 t asiantuntijaluentoja. Samannimisen erikoistumisjakson kanssa yhteinen luento-opetus järjestetään loka-joulukuussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen luentojen seuraaminen ja oppimispäiväkirja, jota kirjoittaessaan opiskelija käyttää luentoaineistoa sekä kirjallisuutta opettajien osoittamilta osin. Oppimispäiväkirjan laatimisesta annetaan tarkemmat ohjeet ja teemat ensimmäisellä luentokerralla. Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista. Läsnäolovelvollisuus luennoilla on 75 %.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

-  Luennot ja luennoitsijoiden myöhemmin Moodlessa ilmoittama kirjallisuus.

Oheiskirjallisuus:

Hupli, Tuomas: Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. Insolvenssioikeudellinen tutkimus saneerausvelkojan oikeusaseman perusteista. Suomalainen lakimiesyhdistys 2004.

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 15/2005 (http://www.konkurssiasiamies.fi / suositukset)

Koulu, Risto – Havansi, Erkki – Lindfors, Heidi – Niemi, Johanna – Korkea-Aho, Emilia: Insolvenssioikeus. Oikeuden perusteokset. 3. painos. Sanoma Pro Oy 2011, ISBN 978-951-0-35363-9,  (www.wsoypro.fi)

Könkkölä Mikko – Linna Tuula, Konkurssioikeus. Talentum 2013, ISBN 978-952-14-0774-1.

Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosotto-oikeus I: Ulosottomenettely. 2. painos. Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2053-5.Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosotto-oikeus II: Ulosmittaus ja myynti. Talentum 2015, ISBN 978-952-14-2051-1.

Niemi, Johanna – Tarkkala, Heta – Väkiparta, Hanna: Asiamieskielto ja perintäkulut. Optula tutkimustiedonantoja 98/2009.

Lisätietoja

AJANKOHTA: lokakuu - joulukuu

Opintojaksolle otetaan enintään 30 opiskelijaa. Erikoistumisjakson OTMU1078 Täytäntöönpano-oikeus suorittaneet tai parhaillaan suorittavat eivät voi suorittaa opintojaksoa OTKU1299 Täytäntöönpano-oikeus 5 op

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen muille opintojaksoille.
Ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School