Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1019 Yritysjärjestelyt 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa ja asianajaja Mikko Heinonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
(Suppea kurssi tai perusteet)

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa yleiskuva yritysjärjestelyiden (osakekannan ja liiketoiminnan kauppa, sulautuminen) oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelystä prosesseina ja yritysjärjestelyiden valikoiduista osa-alueista (yhtiöoikeus, kilpailuoikeus, verotus, arvopaperimarkkinaoikeus) käytännön kannalta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida itsenäisesti yritysjärjestelyiden ominaispiirteitä sekä niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia ja soveltaa oppimaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on lisäksi muodostunut näkemys siitä, millä tavoin yritysjärjestelyä koskevat erityiset säännökset ja käytännöt ohjaavat yhtiöiden toimintaa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään yhtiöoikeuden, kilpailuoikeuden, arvopaperimarkkinaoikeuden, sopimusoikeuden ja vero-oikeuden kysymyksiä sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena saada yleiskuva yrityskaupoista ja -järjestelyistä sekä niihin liittyvästä sääntelystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Luennoille osallistuminen on edellytyksenä hyväksyttävälle suoritukselle. Luentoja koskeva aineisto tulee lukea ennen kutakin luentoa. Luennot syys-lokakuussa. Kirjallisen kuulustelun palautus marraskuussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kotitentti. Kirjallisen kuulustelun kysymykset jaetaan viimeisellä luentokerralla ja vastausaika on noin kaksi viikkoa viimeisestä luennosta. Tenttikysymyksiin on rajoitettu vastaustila. Vastauksia laadittaessa saa käyttää mitä tahansa materiaalia. Muut tenttiajankohdat kerrotaan luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aineistoina mm. oikeustapauksia, sopimuksia, artikkeleita ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen mukaisesti. Kullekin luennolla kuuluva aineisto tulee lukea ennen ko. luentoa.

Lisätietoja

Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School