Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2104 Wirtschaftsrecht konkret 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Almut Meyer

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Yleiskuvaus

Opintojakso on valinnainen kurssi, joka tutustuttaa muutamiin saksan oikeuden aloihin, jotka ovat keskeisiä Suomen ja Saksan kauppasuhteissa. Kurssi painottaa työelämän vaatimuksia sekä (oikeus)kulttuurista osaamista. Kurssi sopii myös aiheista kiinnostuneille muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Taitotaso: tieteellisen tekstin lukeminen ohjatusti (tekstinymmärtäminen B2-C1).

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää keskeisiä oikeuskysymyksiä Suomen ja Saksan välisissä kauppasuhteissa
- käsittää (oikeus)kulttuurin merkityksen sekä juristin käytännön työssä että oikeustekstien ymmärtämisessä
- oppii oikeuskysymysten kriittistä tarkastelua tekstien pohjalla
- hänen saksan kielitaitonsa syventyy yhtiö- ja kauppaoikeuden kontekstissa

Sisältö

- yhtiö- ja kauppaoikeus
- sopimusoikeus
- työoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t

Interaktiivinen kontaktiopetus, josta osa tapahtuu pari- ja ryhmätyöskentelynä.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Kirjalliset harjoitustehtävät + aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen kuulustelu
Läsnäolovelvoite 75 %.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet