Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1093 Johdatus urheiluoikeuteen 3 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Olli Norros
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa seikkaperäisesti, mitä urheiluoikeudella tarkoitetaan ja minkälaisia oikeudellisia kysymyksiä alalla tarkastellaan. Opiskelija osaa vertailla urheiluun liittyvä oikeuskysymyksiä kunkin oikeudenalojen yleisiin kysymyksiin. Opiskelija osaa soveltaa urheilua koskevia oikeussääntöjä yksinkertaisiin tapauksiin ja argumentoida kurssin asioista suullisesti.

Sisältö

Urheiluoikeus oikeudenalana, urheiluoikeuden sääntelyjärjestelmä, urheilun organisointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, urheilun eri toimijoiden oikeusasema, urheilun seuraamusjärjestelmä, urheilun kaupallistaminen, oikeusturva urheilussa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 15 t 0 t

Ryhmäopetus 15 t
Vuorovaikutteista opetusta, johon liittyy etukäteistä valmistautumista edellyttäviä ja muita pohdittavia tehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 30 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School