Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1180 Kotimainen oikeushistoria, eurooppalaistuminen ja globalisaatio 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Jussi Sallila
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee Suomen oikeushistoriaa 1800-luvulta lähtien.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelijat saavat yleiskuvan kotimaisesta oikeushistoriasta 1800-luvulta lähtien. Opiskelijat oppivat analysoimaan oikeuskehityksen suuria linjoja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan 1800-luvun ja 1900-luvun oikeuskehityksen kansallisvaltion rajat ylittäviä kytkentöjä. Lisäksi he oppivat analysoimaan toisen maailmansodan jälkeistä oikeuden eurooppalaistumista ja globalisaatiota historiallisesta perspektiivistä. Opiskelijat oppivat myös lähestymään oikeuden globalisaatiota teoreettisesta näkökulmasta, kuitenkin käytännöllisiä esimerkkejä ja oikeudellisten toimijoiden roolia korostavan tarkastelun pohjalta. Tästä syystä kurssilla kiinnitetään huomiota juristikoulutuksen ja lakimiesprofession kansainvälistymiseen. Opiskelijat oppivat kurssilla suullista esiintymistaitoa. Opiskelijat harjoittelevat kurssilla myös erilaisten tekstien kirjoittamista laatiessaan tiivistelmiä sekä seminaarityön.

Sisältö

Suomen oikeushistorian suuret linjat 1800-luvulta nykypäivään ja niihin vaikuttaneet yhteiskunnalliset tekijät
Oikeuden eurooppalaistuminen toisen maailmansodan jälkeen
Oikeuden globalisaatio
Lakimiesprofession rooli kansalliset rajat ylittävien vaikuttajien leviämisessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaarityöskentelyyn. Seminaari-istunnoista voi olla pois korkeintaan yhden kerran. Luentojen yhteydessä laaditaan kotitehtävänä 1-2 tiivistelmätekstiä oikeuden globalisaatiota ja eurooppalaistumista koskevasta kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta.

Erikoistumisjaksona kurssin suorittavat opiskelijat laativat 3-4 tiivistelmätekstiä (erillisiä aiheita koskevien artikkelien sijasta on mahdollista laatia laajempi vertaileva teksti) sekä 1 kirja-arvion kurssin aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta.

Kirjallisen seminaarityön pituus on 8 sivua sekä erikoistumisjakson suorittaville 15 sivua. Seminaari koostuu opiskelijoiden esitelmistä ja opponoinnista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvioinnissa kirjallisen seminaarityön painoarvo on 50 %, tiivistelmätekstien 25 % ja seminaari-istuntoihin osallistumisen (alustus, opponointi ja muu aktiivisuus) 25 % kokonaisarvosanasta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali.
Kekkonen, J. Suomen oikeuskulttuurin suuri linja 1898-1998. Teoksessa Suomen oikeuskulttuurin suuri linja. Suomalainen lakimiesyhdistys 100 vuotta (1998).
Tiivistelmätehtäviin liittyvät artikkelit (saatavilla Moodlessa tai open access –julkaisuna) ilmoitetaan myöhemmin.
Kullekin osanottajalle osoitetaan lisää luettavaa sen mukaan, mistä aiheesta hän laatii seminaarityönsä.

Lisätietoja

Aika: II periodi.
Kurssille voi osallistua maksimissaan 20 opiskelijaa.

Opintojakson voi suorittaa joko seitsemän opintopisteen muihin opintoihin kuuluvana opintojaksona tai 12 opintopisteen pooliin IV kuuluvana erikoistumisjaksona. Opintojaksolle ilmoittaudutaan nettiopsussa. Valinnaiselle opintojaksolle varataan 10 paikkaa ja erikoistumisjaksolle 10 paikkaa. Mahdolliset vapaat paikat voidaan täyttää toisessa kiintiössä hakeneilla opiskelijoilla.

Lisätietoja valinnasta: katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen ja valinta muille opintojaksoille sekä erikoistumisjaksoille.

ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School