Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1107 B2B-vaihdantasuhteet ja niiden hallintamekanismit 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida itsenäisesti yritysten välisten vaihdantasuhteiden ominaispiirteitä sekä niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia ja soveltaa oppimaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on lisäksi muodostunut kattava näkemys siitä, millä tavoin liiketoiminnalliset näkökohdat voidaan asianmukaisesti sisällyttää osaksi sopimusoikeudellista harkintaa.

Sisältö

- Yritysten välisten vaihdantasuhteiden ominaispiirteet
- Yritysten välisten sopimusverkostojen rinnakkaiset hallintamekanismit
- Liiketaloudellisten näkökohtien asema osana sopimusoikeudellista tarkastelua
- Asiakassuhteiden ja markkinointikanavien organisoinnin keskeiset reunaehdot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisia tehtäviä kurssin aikana
Tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Luennot

- Collins, Regulating Contracts (Oxford 1999)

- Haapio, Next Generation Contracts: A Paradigm Shift (Helsinki 2013)

- Erikseen määritelty ennakkoaineisto (n. 150 sivua, mm. artikkeleita)

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opetus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School