Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3287 Julkiset hankinnat 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Dosentti Lasse Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään julkisten hankintojen keskeiseen lainsäädäntöön, hankintamenettelyyn käytännössä, oikeussuojaan ja eräiden alojen erityiskysymyksiin.

Sisältö

- Hankintasääntelyn tausta, tavoitteet ja soveltamisala
- Yleiset ja erityiset hankintamenettelyt
- Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sisältö
- Sidosyksikköhankinnat ja kuntien yhteistoiminta
- Palveluhankintojen erityispiirteet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Hankintapäätös ja -sopimus sekä muutoksenhaku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Eskola, Saila – Kiviniemi, Eeva - Krakau, Tarja- Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat - suunnittelusta päätöksen perustelemiseen.  Talentum Pro 2016.

Hallituksen esitys hankintalaiksi XX/2016 vp, yleisperustelut (opettaja määrittelee sivut opetuksen yhteydessä)

Lisätietoja

Ajankohta: kevätlukukausi
Kurssille otetaan 40 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School