Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1111 Julkiset yhtiöt 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine ja asianajaja Mikko Heinonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida itsenäisesti listattujen osakeyhtiöiden ominaispiirteitä sekä niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia ja soveltaa oppimaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on lisäksi muodostunut näkemys siitä, millä tavoin listattuja yhtiöitä koskevat erityiset säännökset ja käytännöt ohjaavat näiden yhtiöiden toimintaa markkinoilla.

Sisältö

- Julkisten yhtiöiden osakeyhtiöoikeudellinen sääntely
- Arvopaperimarkkinalainsäädännön vaikutus listattujen yhtiöiden toimintaan
- Rikosoikeudellisen sääntelyn asettamat puitteet listatuille yhtiöille
- Listattuihin yhtiöihin sovellettavat yhteisöoikeudelliset säännökset
- Listattuja yhtiöitä koskeva itsesääntely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Luento-opetus 25 t maalis-huhtikuussa 2017. Luennoille osallistuminen on edellytyksenä kurssin hyväksyttävälle suorittamiselle. Luentoja koskeva, erikseen osoitettava aineisto tulee lukea ennen kutakin luentoa. Kirjallisen kuulustelun (kotitentti) vastausten palautus tarkemmin tiedotettavan aikataulun mukaisesti viimeistään toukokuussa 2017.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen kuulustelu (kotitentti) + osallistuminen opetukseen (vähintään 75 % läsnäolo vaadittu) + palautteen antaminen. Vastaustila kotitentin kysymyksiin on rajoitettu. Kotitentin suorittamisessa käytettävälle aineistolle ei ole asetettu erillisiä rajoituksia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Luennot

- Parkkonen – Knuts, Arvopaperimarkkinalaki (2014 tai uudempi painos), s. 1–142

- Erikseen määriteltävä ennakkoaineisto n. 500 sivua (mm. artikkeleita, virallismääräyksiä ja -ohjeita)

Lisätietoja

AJANKOHTA: Luennot maalis-huhtikuussa 2017, jonka jälkeen erikseen ilmoitettavana aikana kirjallinen kuulustelu (kotitentti)
Lukuvuoden 2017-2018 opetusajat ilmoitetaan opetusohjelmassa 15.12.2017 mennessä.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School