Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1086 Kansainvälinen vero-oikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään kansainvälisen verotuksen perusteet, merkitys, ja keskeisimmät kysymykset niin kansallisen oikeuden, verosopimusoikeuden kuin EU-oikeuden näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi ajankohtaisia tapauksia, jotka liittyvät tämän päivän yritysten rajat ylittävään liiketoimintaan ja yritysjärjestelyihin, siirtohinnoittelukysymyksiin sekä kansainvälisiin työskentelytilanteisiin ja arvonlisäverotukseen. Näiden kautta on tarkoitus syventää ymmärrystä kansainvälisen verosuunnittelun mahdollisuuksista ja rajoista.

Sisältö

- Kansainvälisen verotuksen perusteet, verotusvallan ulottuvuus, kahdenkertaisen verotuksen poistaminen
- Kansainväliset työskentelytilanteet ja henkilöverotus
- Verosopimusoikeus ja EU-vero-oikeus
- Yritysten kansainväliset liiketoiminnan eri muodot
- Kiinteät toimipaikat ja niiden verotus
- Rajat ylittävät yritysjärjestelyt ja EYTI:n oikeuskäytäntöä
- Arvonlisäverotus EU-oikeuden ja kansainväliset liiketoiminnan näkökulmasta
- Siirtohinnoittelu
- Kansainväliset veroprosessit
- Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari 15 t 0 t

Luennot 12 t, itsenäinen- sekä ryhmätyöskentely, seminaarit 15 t
Opettajat jakavat seminaarityöskentelyn aikana osallistujille kotityönä toteutettavia tapausanalyysejä. Seminaarityön (5-10 s.) laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tapausanalyysit, seminaarityö + osallistuminen opetukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttävän suorituksen edellytyksenä on opiskelijan 75 prosenttinen läsnäolo opetuksessa ja seminaareissa sekä tapausanalyysien sekä seminaarityön hyväksytty suorittaminen.

Lisätietoja

Opettajat: Professori Jaakko Ossa, Kirsi Adamsson sekä KPMG Oy Ab:n muut veroasiantuntijat

AJANKOHTA: III Periodi

Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School