Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1113 Kaupallisten sopimusten ydinasiat ja niiden neuvotteleminen 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Antti Aine

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida itsenäisesti kaupallisten sopimusten keskeisiä lähtökohtia sekä analysoida aihepiiriin liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä soveltaa oppimaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kurssin tavoitteena on erityisesti opettaa opiskelijoita laatimaan, kommentoimaan ja neuvottelemaan kaupallisia sopimuksia sekä luoda opiskelijoille edellytyksiä ymmärtää eri sopijapuolten tyypillisiä neuvotteluintressejä.

Sisältö

- Sopimusten käytännön merkitys yritystoiminnassa
- Kaupallisten sopimusten ydinehdot ja niille tyypillisimmät muotoiluvaihtoehdot (opiskelun tukena käytetään käytännössä sovellettuja sopimusehtoja)
- Lakimiehen rooli sopimusneuvotteluissa ja neuvotteludynamiikka

Toteutustavat

Luento-opetus 8 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen (min. 75 %), kirjalliset harjoitustehtävät kurssin aikana + palautteen antaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Luennot

- Hemmo, Sopimusoikeus III, Helsinki 2005

- Muu erikseen osoitettava aineisto (enintään 150 sivua)

Lisätietoja

Ajankohta: heinäkuu 2018. Kirjallisia tehtäviä annetaan pitkin kurssia. Vastauksia laadittaessa saa käyttää mitä tahansa materiaalia.
Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School