Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1084 Kilpailuoikeus käytännössä 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine ja Legal Counsel, tohtorikoulutettava, OTM Michael Ristaniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kolme päätavoitetta: auttaa opiskelijoita tunnistamaan kilpailunrajoituksia käytännössä, perehdyttää opiskelijat yritysten tapoihin varmistaa kilpailuoikeuden noudattaminen sekä perehdyttää opiskelijat viranomaisten tapaan valvoa vallitsevan kilpailuoikeuden noudattamista elinkeinoelämässä.

Sisältö

- Kilpailuoikeuden käytännön merkitys yritykselle
- Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastustoiminta
- Yrityskauppavalvonta
- Kartellit ja muu kilpailijoiden välinen yhteistyö
- Määräävä markkina-aseman väärinkäyttö
- Vertikaaliset suhteet ja muiden kuin kilpailijoiden välinen yhteistyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallisia tehtäviä kurssin aikana

Kirjallisten tehtävien suorittaminen + osallistuminen opetukseen (vähintään 50% läsnäolo vaadittu) + palautteen antaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Luennot

- Erikseen lueteltu ennakkoaineisto (mm. oikeustapauksia, sopimuksia ja artikkeleita)

- Leivo - Leivo - Huimala – Huimala: EU:n ja Suomen kilpailuoikeus, 2012, ISBN 978-952-141-739-9

Lisätietoja

AJANKOHTA: periodi IV
Kirjallisia tehtäviä annetaan pitkin kurssia, vastausaikaa kuhunkin aina yksi viikko. Vastauksia laadittaessa saa käyttää mitä tahansa materiaalia.

Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille. Kurssille otetaan 40 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School