Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1112 Oikeudenkäynti-erikoistumisjakson opiskelijavalmentajana toimiminen 3 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettavat Anna Hurmerinta ja Tuuli Hong
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään rikos- ja riita-asian oikeudenkäyntimenettelyyn oikeudenkäynti-erikoistumisjakson
(OTMU1070) valmentajan ja mentorin roolissa. Opiskelija antaa palautetta oikeudenkäyntikurssin opiskelijoille
heidän oikeudenkäyntikirjelmistään ja toimii sen jälkeen opiskelijaryhmän valmentajana. Opiskelija osallistuu
kurssilla pidettäviin todistajan kuulustelun harjoituksiin ja opastaa omaa ryhmäänsä valmistautumisessa
pääkäsittelyyn.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat oppivat tekemään oikeudenkäyntiin liittyviä strategisia valintoja ja pystyvät ymmärtämään sekä
soveltamaan sääntelyn yksityiskohtia. He oppivat toimimaan ryhmän ohjaajina, kannustamaan ja antamaan
palautetta. Opiskelija oppii myös organisoimaan työtään sekä huomioimaan erilaisia opiskelijoita ja
oppimistapoja.

Sisältö

Käräjäoikeusmenettely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Opiskelija osallistuu Oikeudenkäynti-erikoistumisjakson (OTMU1070) ensimmäiselle luennolle sekä
todistajankuulustelua käsittelevälle luennolle. Lisäksi opiskelija osallistuu oman pienryhmänsä
valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn.
Harjoitukset toteutetaan pienryhmätyöskentelynä, jossa opiskelija ohjaa oikeudenkäynnissä toimivia
opiskelijoita. Hän pitää ryhmilleen harjoitukset, joissa opetellaan todistajankuulusteluja sekä valmistaudutaan
alku- ja loppupuheenvuoroihin. Lisäksi opiskelija tutustuu oman ryhmänsä oikeudenkäyntikirjelmiin ja antaa
niistä palautetta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen ja oman pienryhmän oikeudenkäynteihin.
Valmistautuminen ja osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ajankohta IV periodi. Opintojakso järjestetään vain lukuvuonna 2016-2017. Opintojaksolle otetaan enintään 4 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan opintojaksolle motivaatiokirjeiden
perusteella. Korkeintaan 400 sanainen motivaatiokirje, jossa opiskelija reflektoi omia hakumotiivejaan ja
soveltuvuuttaan opintojaksolle, lähetetään opintojakson vastuuopettajille (Anna Hurmerinta ja Tuuli Hong)
15.2.2017 mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School