Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1009 Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Janne Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, minkälaisia opiskelu- ja oppimistaitoja oikeustieteen opiskelu edellyttää sekä ymmärtää, että oppiminen on taito jota voidaan kehittää. Opiskelija oppii asettamaan itselleen opiskelunsa tavoitteet, arvioimaan omia oppimisprosessejaan sekä säätelemään toimintaansa em. perusteella. Opiskelija saa eväitä oikeudellisten kompetenssien/asiantuntijuuden jatkuvalle kehittämiselle.

Sisältö

- Oppiminen ja opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa
- Oikeustieteellisen asiantuntijuuden kehittyminen
- Opiskelutavat ja -tekniikat
- Metakognitiiviset taidot ja motivaatio
- Opiskelukunnon ylläpito
- Ongelmat oppimisessa ja opiskelussa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Luento-opetus: 16 h (eri luennoitsijoita)
Loppuraportti ja kotitehtävät: 50 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

75 % läsnäolo luennoilla
Loppuraportti 4 sivua ja luentokohtaiset kotitehtävät 3-6 kpl

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tynjälä, P.: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Kirjayhtymä. 1999.

Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K., & Slotte, V.: Aiotko opiskelijaksi? Helsinki: Edita. 2001.

Lisätietoja esimerkiksi Turun yliopiston www-sivuilta, myös

http://users.utu.fi/marimur/Oppiminen.htm

Lisätietoja

Opettajat: Janne Salminen, Anne Kumpula, Katja Arola, Minna Vuorio-Lehti, ja Tiina Tuominen

AJANKOHTA: III periodi

Opintojaksolle otetaan enintään 140 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School