Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1025 Taitava opiskelu, 2) opintopiiri: hallinto-oikeus 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan opintoneuvoja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintopiirien tarkoituksena on kehittää opiskelijan omaa opiskelua yhteisöllisen oppimisen keinoin, saavuttaa parempia oppimistuloksia sekä tarjota opiskelijalle tilaisuus kehittää ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Seuraavista oikeudenalojen perusteista tarjotaan opintopiiri:
Esineoikeus
Prosessioikeus
Kauppaoikeus
Eurooppaoikeus
Finanssioikeus
Ympäristöoikeus
Hallinto-oikeus
Velvoiteoikeus
Rikosoikeus

Opintopiirien toteutusjankohdat ilmoitetaan Nettiopsussa opintojakson opetusohjelmassa.
Opintopiiriä vetää opiskelijatuutori, joka on suorittanut ko. oikeudenalojen perusteet -opintojakson. Opintopiiri järjestetään yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa. Opintopiiri kokoontuu oikeudenalojen perusteet -opintojakson periodin aikana yhteensä kuusi kertaa, kerrallaan 1,5 h. Tuutorin tehtävä on organisoida ryhmän tapaamiset, ei toimia opettajana ryhmäläisille. Ryhmän jäseniä ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ryhmässä. Ryhmän jäsenet laativat itselleen sekä ryhmälle tavoitteet. Opintopiirin onnistuminen edellyttää sitoutumista tavoitteisiin sekä valmistautumista yhdessä sovittujen tehtävien avulla. Jakson tavoitteena on lisäksi harjoitella ryhmätyötaitoja, jotta opiskelu ei olisi pelkästään yksin lukemista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Opintopiiritoimintaan osallistuminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

75 % läsnäolo opintopiiritapaamisissa
Ryhmän sopimat tehtävät
Palauteraportti opintopiiritoiminnasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 12 opiskelijaa/opintopiiri. Opintopiiri järjestetään, mikäli opintopiiriin ilmoittautuu vähintään neljä opiskelijaa.
Opiskelija voi saada opintopiirejä suorittamalla enintään kuusi opintopistettä. Kuuden opintopisteen täytyttyä hän voi osallistua opintopiiriin, mutta ei saa osallistumisesta opintopisteitä. Opintopiiriin ei voi enää osallistua mikäli hallinto-oikeuden perusteet on suoritettu. Mikäli opintopiiriin ilmoittautuu yli 12 opiskelijaa, ne hakijat, jotka ovat suorittaneet yhden tai useamman opintopiirin, ovat toissijaisia hakijoita. Jokaiseen opintopiiriin on erillinen ilmoittautuminen.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.
Tuutorihaku opintopiireihin on elokuussa. Tuutori saa ryhmänohjauskoulutusta ja -kokemusta, 2 op /opintopiiri (yhteensä enintään 6 op) sekä työtodistuksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School