Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1099 Turun hovioikeuden historia ja sen popularisointi yhteistyössä hovioikeuden kanssa 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Mia Korpiola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään Turun hovioikeuden historiaan kirjoittamalla siihen liittyvästä aiheesta essee. Se popularisoidaan kirjoittamalla aiheesta Wikipedia-artikkeli ja kehittämällä Turun hovioikeuden Wikipedia-artikkelia sekä hovioikeuden omia nettisivuja. Jotkut lyhyemmistä kirjoituksista tehdään tiimeissä. Kurssin alussa ennen metodiseminaaria tehdään esitehtävä. Kahden päivän metodiseminaarissa puolestaan käsitellään oikeushistoriallisen tutkimuksen tekemistä, lähteitä ja tieteellistä kirjoittamista. Asiantuntijavierailija luennoi tieteen popularisoimisen lähtökohdista ja käytännöstä. Kurssiin kuuluu excursio Turun hovioikeuteen, jossa tutustumme hovioikeuteen, kuulemme, mitä historia merkitsee tälle Suomen vanhimmalle hovioikeudelle ja mitä tuomioistuintiedottaminen on.
Esseiden kirjoittamisen (noin 10 sivua) jälkeen opiskelijat valmistelevat teksteistään myös Wikipedia-version. Niitä kaikkia käsitellään yhdessä kurssilla normaalien seminaarialustuksen ja opponointien yhteydessä. Tämän jälkeen opiskelijat valmistelevat yhdessä yhden iltapäivän kurssin Turun hovioikeuden historiasta, jonka perusteella he päivittävät Turun hovioikeuden Wikipedia-artikkelin ja tuottavat sisältöä myös Turun hovioikeuden omille historiasivuille.
Opiskelijat suunnittelevat yhteistyössä Turun hovioikeuden kanssa posterit aiheistaan ja tuomioistuimen historiasta. Posterinäyttely avataan tiedekunnan tiloissa kurssin päätteeksi toukokuun lopussa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja saa yleiskuvan suomalaisesta oikeushistoriasta 1600-luvulta nykypäivään Turun hovioikeuden historian kautta. Hän oppii tieteellistä kirjoittamista ja saa tutkimusvalmiuksia esseen kirjoittamisen kautta sekä oppii popularisoimaan tieteellistä tietoa eri tavoin. Hän saa myös esiintymisvalmiuksia, oppii ryhmätyötaitoja sekä oppii tekemään posterin.

Sisältö

Kotimainen oikeushistoria, Turun hovioikeuden historia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Kurssille osallistuvat saavat tehdä ennakkotehtävän ennen opetuksen alkua. Opetukseen kuuluu seminaarien ja luentojen lisäksi tutustumiskäynnit Turun hovioikeuteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen, luentoihin ja tutustumiskäyntiin hovioikeuteen, kirjalliset työt (seminaariessee ja sen pohjalta tehdyt lyhyemmät popularisoivat nettikirjoitukset, posteri), oman opetuskerran toteuttaminen, vertaisarviointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Essee kattaa 50 % pisteistä, 20 % tulee lyhyemmistä teksteistä ja 30 % aktiivisuudesta, vertaisarvioinnista ja omasta opetuskerrasta.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei opeteta lukuvuonna 2017-2018.

Toteutusajankohta: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 10 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School