Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2667 Aktuella juridiska teman på svenska 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Anne-Maria Kuosa
Edeltävät opinnot
Tutkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot (12 op)

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on tukea ruotsin kielen taidon ylläpitämistä tiedekunnan tarjoamien tutkintoon pakollisina kuuluvien ruotsin opintojen jälkeen. Opintojaksolle voivat osallistua myös sellaiset opiskelijat joiden äidinkieli on ruotsi.

Osaamistavoitteet

- opiskelija ylläpitää ja kehittää kielellisiä valmiuksiaan (taitotaso B2-C2)
- opiskelija osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielisiä tekstejä ja kielellisiä apuvälineitä
- opiskelija on valmiudet kehittää ruotsin kielen ammatillista viestintätaitoaan opintojensa aikana ja työelämässä

Sisältö

Ryhmän jäsenet laativat itselleen ja ryhmälle tavoitteet ja ottavat vastuun omasta opiskelustaan. Opiskelijat valitsevat itse opintojaksolla käsiteltävät aiheet. Opiskelijat perehtyvät esim. ruotsinkielisiin oikeustapauksiin tai tieteellisiin artikkeleihin ja keskustelevat niiden pohjalta. Jokainen opiskelija vastaa yhden ryhmätapaamisen aiheen alustamisesta. Opiskelija kirjoittaa tapaamisesta lyhyen raportin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Opiskelijat kokoontuvat pienryhmissä ja valmistelevat ryhmätapaamisissa käsiteltävän materiaalin. Ryhmätapaamisiin voi tarvittaessa osallistua etäyhteydellä.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Osallistuminen ryhmätapaamisiin (johdanto 2 h, ryhmätapaamiset 15 h)
Opiskelijan on osallistuttava kaikkiin johdanto- ja ryhmätapaamisiin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijat valitsevat opintojaksolla käytettävän materiaalin. Vastuuopettaja auttaa tarvittaessa materiaalin valinnassa.

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 30 opiskelijaa. Opiskelijat jakaantuvat ensimmäisellä tapaamisella viiden hengen ryhmiin. Opintojaksolle voi osallistua enintään kaksi kertaa (yhteensä 4 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet