Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2107 Studium vor Ort 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Almut Meyer

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Opintojakso järjestetään opintomatkana saksankieliselle alueelle Wieniin. Matkan aikana opiskellaan niin kieltä ja kulttuuria kuin tutustutaan itävaltalaiseen oikeusjärjestelmään vierailemalla mm. tuomioistuimessa ja yliopistossa. Opintomatka tarjoaa mahdollisuuden tutustua saksankieliseen kulttuuriin oikeudellisen kielen näkökulmasta, harjoituttaa kielitaitoa ja laajentaa oikeuskulttuuritietämystä aidoissa kielenkäyttötilanteissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan autenttisessa saksankielistä ympäristössä ja syventää kieli- sekä kulttuuritaitojaan. Opiskelija tiedostaa omia taitojaan ja osaamistaan sekä ymmärtää niitä osana juridisia ammattivalmiuksia.

Sisältö

Opintomatkaan sisältyvät valmisteleva johdantojakso, vierailut, luennot ja seminaarit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen matkan valmisteluun ja itse matkaan. Osallistujat laativat matkapäiväkirjan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakson ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet