Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1106 Ilmasto-oikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sivuaineopiskelijoiden pakollisena edeltävänä opintojaksona myös YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen 5 op.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan
- Tuntee ilmasto-oikeuden lähtökohdat
- Osaa identifioida ilmasto-oikeuden hallinnan oikeudellisia ongelmia ja kehittämispyrkimyksiä
- Tunnistaa kansainvälisen oikeuden ilmastomuutosta koskevat keskeiset sääntelyinstrumentit ja osaa hahmottaa millaisiin ongelmiin sääntelyinstrumenteilla pyritään vastaamaan
- Osaa laatia ja esittää ilmasto-oikeuteen liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen ja arvioida kriittisesti ilmasto-oikeudellista tutkimusta

Sisältö

- ilmastonmuutos ekologisena, yhteiskunnallisena ja oikeudellisena ongelmana
- ilmastonmuutoksen kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn kehitys ja pääpiirteet
- erityiskysymykset kuten ilmastonmuutoksen suhde biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja ihmisoikeuksiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luento-opetus:
- Kurssin tavoitteet ja suoritustavat (1 t)
- Ilmastonmuutos ekologisena ja yhteiskunnallisena ongelmana (2 t)
- Ilmastonmuutokseen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen sääntely (4 t)
- Ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden suojelu (2 t)
- Ilmastonmuutoksen hallinta poliittisena kysymyksenä (2 t)

Opetuskieli

suomi

Osittain luennoilla mahdollisesti englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

1. Pareittain pidetty opiskelijaluento.
2. Kotitentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana muodostuu kotitentistä (70 %), ja opiskelijaluennosta (30 %). Molemmat on suoritettava hyväksytysti. Läsnäolo (75 %) luennoilla on kurssin läpäisyn edellytys.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Climate change and the law / Erkki J. Hollo, Kati Kulovesi, Michael Mehling (toim.) Springer, 2013. Saatavilla e-kirjana.

- Biodiversity and climate change: linkages at international, national and local levels / edited by Frank Maes ... [et al.].Edward Elgar Pub. Ltd., 2013. Saatavilla e-kirjana. Tenttiin luvut 3,8 ja 9.

- Choosing a future: the social and legal aspects of climate change / edited by Anna Grear and Conor Gearty. Edward Elgar Pub. Ltd., 2014. Saatavilla e-kirjana. Tenttiin luvut 5–10.

- Climate Change Policy in the European Union/ Jordan et al. Luku 9: The Evolution of

Climate Change Policy in the European Union: a synthesis, s. 186–210.

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Opintojaksolle otetaan enintään 2 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School